Publikace IVK
25 let české transformace
25 let české transformace
100 Kč
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

Předmluva Jiřího Weigla

Rok 2016 je rokem 25. výročí zahájení rozhodující fáze zásadní ekonomické transformace v naší zemi. Transformace rozkládající se centrálně plánované ekonomiky v tržní hospodářství představovala bezprecedentní úkol, neboť neexistoval žádný aplikovatelný příklad či postup, změny musely být zcela zásadní a týkaly se celé společnosti. Na úspěchu transformace závisel osud obnovené demokracie i šance na budoucí prosperitu země. Tato klíčová fáze našeho moderního vývoje skončila jednoznačným úspěchem. Přesto je naše transformace a její interpretace dodnes předmětem velkého politického boje a spor o 90. léta naši společnost rozděluje stále.

Bylo proto přirozené, že Institut Václava Klause věnoval tomuto výročí mimořádnou pozornost. 11. ledna 2016 uspořádal seminář s názvem „25 let od liberalizace cen a zahraničního obchodu“ s netradičním obsazením – jediným řečníkem byl Václav Klaus, hlavní osobnost transformace, zatímco moderátory byli pamětníci a účastníci tohoto heroického období – Dušan Tříska a Jiří Weigl. V publiku zasedlo několik dalších členů Klausova reformního týmu z počátku 90. let – Ivan Kočárník, Karel Dyba, Jana Fürstová aj. a jejich diskuse připomněla řadu klíčových kroků, rozhodnutí a událostí té doby.

Podobný charakter měl seminář IVK z 19. září 2016 s názvem „25 let od spuštění kupónové privatizace“, na němž promluvil vedle „ideového otce“ kupónové privatizace Dušana Třísky i Karel Zeman, který se v různých výkonných funkcích ve státní správě podílel na realizaci privatizačních rozhodnutí a nyní v akademické sféře toto historické období vědecky zpracovává. Moderátorem byl Václav Klaus.

Sborník, který máte před sebou, obsahuje jak texty z těchto seminářů, které vyjadřují dnešní pohled klíčových reformátorů událostí před 25 lety, jejich reflexe i současné hodnocení, tak příspěvky dalších autorů i přetisk článků Václava Klause a dalších k tomuto tématu z doby před čtvrtstoletím.

Jádrem sborníku jsou příspěvky ze seminářů - projev Václava Klause na téma liberalizace cen a zahraničního obchodu, pohled Dušana Třísky na kupónovou privatizaci a kvantitativní analýza privatizace v podání Karla Zemana. V dalších textech se Jiří Weigl soustřeďuje na význam a souvislosti ekonomické transformace, Jana Fürstová, klíčová osobnost ministerstva financí v oblasti cen a jejich liberalizace, přispěla podrobným detailním připomenutím průběhu této fáze transformace a dlouholetý pracovník MF Ladislav Minčič se věnoval reformě daně z obratu.

Tyto současné texty jsou doplněny přetiskem několika článků Václava Klause a Karla Dyby, které k tématu liberalizace a privatizace publikovali v denním tisku právě před 25 lety.

V dnešní době permanentní mediální manipulace, překrucování nedávné historie a jejího permanentního nepravdivého zkreslování dává tento sborník čtenáři příležitost seznámit se s fakty i autentickými názory lidí, kterým naše ekonomická transformace vděčí za svůj úspěch. Díky ní a jejím tvůrcům byla 90. léta mimořádně úspěšným obdobím v historii naší země. Neměli bychom na to zapomínat.

Jiří Weigl, publikace IVK č. 30/2016.


Předplatitelé IVK obdrží knihu automaticky, ostatní zájemci si ji mohou objednat pomocí objednávkového formuláře.

Cena: 100 Kč


41
IVK v roce pátém - výběr textů
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

40
Rozdělení státu - 25 let České a Slovenské republiky
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

39
Marie Terezie - 300 let od narození
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku