25/04/2016
Stanovisko IVK ke dni
Revolučně koncipované bankovní poplatky a naše svoboda
Stanovisko IVK ke dni 25. 4. 2016


Největší česká banka – Česká spořitelna – jako první banka u nás zavede poplatky za platby za nákupy na hazardních a pornografických internetových stránkách. Na první pohled nevinné zavedení nového poplatku (představuje zásah do svobody nakládat volně se svými vlastními prostředky. Je to opatření navýsost diskriminační, které omezuje vlastnická práva jak klientů (spotřebitelů), tak firem podnikajících ve zpoplatněných oblastech.

Doposud to byl stát, kdo stále excesivněji omezoval naši ekonomickou aktivitu, vlastnická práva, kdo všemožně reguloval náš každodenní život. Nyní k tomu dochází od soukromého subjektu. To s sebou nese dvě otázky. Za prvé, má na to banka vůbec právo, není to evidentní diskriminace zákazníků? Za druhé, jaká je její motivace? Tu shledávám dvojí:

(1) Buď dříve relativně konzervativní bankovní dům plně podlehl politické korektnosti a rozhodl se tímto opatřením provádět sociální inženýrství vychovávat část veřejnosti a šířit „dobro“. Pokud ano, měli bychom se bát, kam až taková opatření zajdou. Zda bude banka v budoucnu zavádět poplatky za platby od určitého množství vypitých piv, nebo za rozmařilé utrácení na internetu za nové boty a kabelky.

(2) Nebo Česká spořitelna jen oportunisticky využila příležitosti a nechala se inspirovat státní regulací. Regulace vždy plodí regulaci další a vytváří prostor pro zvýšení zisku jednoho na úkor druhého (konkurentů, spotřebitelů). Na příkladu zpoplatněného hazardu je to více než patrné. Doprovodným jevem rušení heren je nejen vznik šedé zóny (nelegálních heren), ale i vytlačení hráčů na internet. Banka možná jen vytušila, že toto je právě oblast, v níž díky státní rétorice boje proti „nemorálním“ aktivitám vydělá více.

Ať už měla spořitelna důvod k zavedení poplatků první či druhý anebo (pravděpodobně) jde o jejich kombinaci, obávám se, že je to jen začátek dalšího způsobu, jak nenápadně a po kouscích ukrajovat z naší svobody.

Martin Slaný


Václav Klaus stále na cestách
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

46
Je to horší, než jsem si myslel
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

45
Z Hanspaulky o svobodě
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku