29/10/2018
Ostatní
Newsletter IVK: říjen/2018


Editorial

Připomenutí si sta let od vzniku, či, chcete-li obnovení moderní české státnosti, není možné se na stránkách Newsletteru Institutu bývalé hlavy českého státu Václava Klause vyhnout. Jakkoli jsme si potřebnosti „slavení“ a připomínání si naší státnosti vědomi a nijak to nezpochybňujeme, máme pocit, že je toho potřeba dělat mnohem víc.

Česká státnost a její aktuální kulaté výročí pro nás totiž není pouze krátkodechým tématem, pro výročí samotné, pro jeden den, měsíc či měsíce, ale dlouhodobým všeprostupujícím motivem našeho úsilí. Není a nemělo by být v politice a politickém životě nic silnějšího, nežli právě obrana, hájení a naplňování vlastní státnosti. Jsme a měli bychom být určováni žitím v jejím rámci, více než „životem jinde“. Jsme a měli bychom být formováni její zavazující historií a měli bychom si jí být vědomi pro náš život budoucí. Naše státnost pro nás není jen nějakým regionálním evropským folklorem, jedním z mnoha, ale logickým, niterným a zejména přirozeným prostorem pro život – v jeho nejširším slova smyslu – svébytného českého národa. Přestože mohou znít tyto věty samozřejmě, nejsme vůbec přesvědčeni, že je všichni takto cítí s námi a že o tom nahlas mluví.

Proto nás zajímá naše státnost zejména z hlediska její budoucnosti. Proto jí věnujeme prostřednictvím anketní otázky polovinu říjnového vydání našeho Newsletteru. Kunderovská nesamozřejmost našeho národa, ale i naší státnosti, k tomu vybízí.

V úvodu čísla pak nachází prostor aktuální polemika o Istanbulské úmluvě vyvolaná agresivním útokem na kázání prof. Piťhy a zejména na prof. Piťhu samotného. V závěru si pak přečtěte krátký komentář Aleše Valenty z naší pokračující diskuse o Německu, věnující se tentokrát výsledkům bavorských zemských voleb.

Filip ŠebestaNěmecko: mýtus a realita
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

42
Stanislava a Kamil Janáčkovi: Na bojišti evropské integrace
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku

41
IVK v roce pátém - výběr textů
koupit
Vaše položka
byla přidána do košíku.
pokračovat v nákupu
přejít do košíku